İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3. maddesine göre; Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Bu kapsamda kalıp da arabulucuya başvurulmadan açılan davalar hakkında, mahkeme tarafından ''Dava Şartı Yokluğundan Ret Kararı'' verilecektir.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. (İş Mahkemeleri Kanunu madde 3/10)