Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 73/A maddesine göre tüketici uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Ancak aşağıdaki konulara ilişkin ihtilaflar, bu uygulamanın dışında bırakılmıştır:

a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar

b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar

c) 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar (Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Ticaret Bakanlığı'nın  genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hâllerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla açacağı davalar)

ç) 74 üncü maddede belirtilen davalar (Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Ticaret Bakanlığı'nın açacağı üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması davaları)

d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar

Taraflardan birinin arabuluculuk toplantısına gelmemesi sonucu arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi halinde, yargılama aşamasında toplantıya gelmeyen tarafın haklı çıkması durumunda dahi yargılama giderlerinden sorumlu tutulacağına ilişkin hüküm getiren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 73/A maddesinin 2. fıkrası gereği tüketiciler aleyhinde uygulanmaz.