Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 5/a maddesine göre; Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen tüm ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Bu kapsamda kalıp da arabulucuya başvurulmadan açılan davalar hakkında, mahkeme tarafından ''Dava Şartı Yokluğundan Ret Kararı'' verilecektir.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir. (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu madde 18A/9)