Arabuluculuk Nedir?

Bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan Arabuluculuk müessesesi, modern anlamda ilk kez 07 Haziran 2012 tarihli ve 6325 sayılı ''Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'' ile Türk Hukuk Sistemine dahil olmuştur. Kanun Arabuluculuğu:

''Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi ''

olarak tanımlamıştır. Taraflara kendi ihtiyaç ve menfaatlerine göre, zamandan ve masraftan tasarruf ederek, yargılamanın karmaşık kurallarına takılmadan çözüm üretme imkanı veren Arabuluculuk müessesesi; hukuk dünyamızda uygulama alanı bulduğu andan itibaren oldukça başarılı ve pratik sonuçlar vermiştir. Gelişen ve değişen koşullara hızlı reaksiyon göstermeyi doğası gereği gerekli kılan ticari hayat, özellikle son yıllarda teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin de etkisiyle baş döndürücü bir hal almıştır. Teknoloji, enformasyon, ekonomi gibi hayata hakim olan sahalarda meydana gelen gelişmeler karşısında (tüm dünyada olduğu gibi) yargı sistemimiz de kendini güncellemekte; bir ihtilafın çözümünün yıllarca sürebildiği geleneksel yargılama metotlarının yerini, ihtilafların birkaç gün hatta birkaç saatte çözüme kavuşturulduğu (arabuluculuk, uzlaştırmacılık, tahkim yargılaması, ombudsmanlık gibi) alternatif çözüm yolları almaktadır. Halihazırda arabuluculuk, bu alternatif çözüm yollarının en yaygın ve en etkili olanı olarak göze çarpmaktadır.