Dava Şartı Olan Arabuluculuk Görüşmesine Katılmamanın Sonuçları

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin arabulucu huzurunda yapılacak ilk toplantıya katılmaması halinde arabuluculuk faaliyeti kural olarak sona erer. Ancak kanun süreler içerisinde, taraflarla iletişime geçerek yeni bir toplantı günü belirlemek de arabulucunun inisiyatifindedir. Arabuluculuk faaliyetinin, taraflardan birinin veya her ikisinin birden katılmaması nedeniyle sona ermesi halinde bu durum arabulucu tarafından hazırlanacak son tutanakta belirtilir.

Arabuluculuk faaliyetinin taraflardan birinin veya her ikisinin katılmaması sebebiyle sona ermesi halinde toplantıya katılmayan taraf, daha sonra açılacak davada haklı çıksa dahi yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine de hükmedilmez. Her iki tarafın da toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda, yargılama giderleri davanın kimin lehine sonuçlandığına bakılmaksınız her iki tarafın da üzerine bırakılır.