Arabuluculuğun Uygulama Alanı

Arabuluculuk müessesesi (ilgili Kanun'un isminden de anlaşılacağı üzere) hukuk uyuşmazlıklarının çözümü için tesis edilmiştir. Bu yönüyle ceza yargılamasının kapsamında kalan ''Uzlaştırmacılık'' ve idari yargının kapsamında kalan ''Ombudsmanlık'' diğer adıyla ''Kamu Denetçiliği'' kurumlarından ayrılmaktadır.