Arabulucuk Mevzuatı

 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
 • İş Mahkemeleri Kanunu
 • İş Kanunu (Madde 20, 21 ve 55)
 • Türk Ticaret Kanunu (Madde 5/A ve Geçici Madde 12)
 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Madde 74, 137,140 ve 320)
 • Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar 
 • Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
 • Avukatlık Kanunu (Madde 12, 35/A ve 95)
 • Türkiye Arabulucular Etik Kuralları
 • 2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (Madde 16)
 • Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi  (Madde 13)
 • Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (Madde 7)
 • Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
 •  Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşme  (Madde 6 ve 34)
 •  Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu (Madde 30)
 • Harçlar Kanunu
 • Tebligat Kanunu (Madde 7/A)
 • İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu (Madde  14)
 • Sınai Mülkiyet Kanunu (Madde 19)
 • Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik (Madde  19 ve 20)
 • Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Madde 10/A)
 • Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik (Madde 201)
 • Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (Madde 32 ve 40)
 • Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik (Madde 24)
 • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik (Madde 17)
 • İstanbul Tahkim Merkezi (Istac) Hakkında Genelge
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (A.2. Tanımlar C. Arabulucuya Başvuru ve Yetkili Mahkeme)