Arabulucuya Başvuru Süresi

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu madde 13 ile uyuşmazlık yaşayan taraflara, hem dava açmadan önce hem de dava açıldıktan sonra arabulucuya başvurma imkanı verilmiştir. Tarafların iradeleriyle yargılama devam ederken de arabulucuya başvurmak mümkündür. Yargılama devam ederken mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda bilgilendirebilir veya teşvik edebilir.

Uyuşmazlığın taraflarından biri, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra, diğer tarafa arabulucuya başvurma konusunda bir teklif sunabilir. Arabulucuya başvurma konusunda karşı tarafa iletilen teklif, 30 gün içinde olumlu cevaplanmazsa reddedilmiş kabul edilir. (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu madde 13)

Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri halinde yargılama, mahkemece üç ayı geçmemek üzere ertelenir. Bu süre, tarafların mahkemeye yeniden birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar uzatılabilir. (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu madde 15)